Gerçek Zamanlı Takip Sistemi RLTS

Gerçek Zamanlı Konum Belirleme Sistemleri (RTLS) farklı konum belirleme teknolojileriyle; kapalı ve açık alanlardaki çalışma ortamlarında varlıkların (personel, araç, ekipman vb.) gerçek zamanlı ve yüksek hassasiyetli (30 cm’e kadar) olarak yerlerinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır.

Söz konusu sistemlerin uygulama alanları askeri, çevre, sağlık, iş ve işçi sağlığı ve diğer ticari alanlar ( Madenler, limanlar, tersaneler, sanayi tesislerindeki tüm açık ve kapalı alanlar, stok-depo alanları, yeraltı galerileri) olarak sınıflandırılabilir.

Bu sistemden;

– İzlenen varlıkların durumunu harita üzerinde anlık olarak takip etmek,

– Varlıkların bulundukları alan veya ortamlar tespit edilerek yoğunluk ve durum analizi yapmak,

– Riskli bölgelerde veya yalnız görev yapan personelin güvenliğini sağlamak,

– Varlıklar için hareketsizlik veya pozisyon algılayarak varlığın tehlikede olup olmadığını operatöre bildirmek,

– Afetlerde, iş kazalarında ve sağlık problemlerinde varlığın konumunu yardım ekiplerine bildirerek varlığa müdahale süresini kısaltıp can/mal kaybı ve yaralanmaları azaltmak,

– Acil durum anlarında varlık yoklaması yapabilmek,

– Farklı tipte algılayıcılar sayesinde ortamdaki nem, sıcaklık, basınç, ses, ışık, hareketlilik, tehlikeli gaz oran değişimlerini takip ederek operatörü bilgilendirmek vb.

hususlarda kullanılan yerdeki amaca uygun çıktılar üreterek her duruma özel çözüm önerileri sunabilmesi amaçlanmaktadır.